۱۰/۰۳/۱۳۹۳
smart home with smart phone

خانه هوشمند در دستان شما

خانه برای هرکدام از ما امن ترین نقطه دنیاست، جایی […]
۲۲/۰۲/۱۳۹۳

خانه و ساختمان هوشمند برای همه

همه ما حق داریم تا از تکنولوژی استفاده کنیم و […]
۱۲/۰۲/۱۳۹۳
Numi smart wc

نخستین سرویس بهداشتی هوشمند مخصوص سالمندان

یک گروه از محققان سرویس بهداشتی هوشمند مخصوص سالمندان را […]
error: Content is protected !!