۰۴/۱۱/۱۳۹۴

برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان مورخ ۱ و ۲ بهمن ماه

دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS با محوریت پروتکل KNX […]
۲۰/۱۰/۱۳۹۴

ثبت نام آموزش خانه هوشمند دوره ۱۵ و ۱۶ ام بهمن ۱۳۹۴

ثبت نام دوره جدید آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS با […]
۱۲/۱۰/۱۳۹۴

ثبت نام آموزش خانه هوشمند دوره ۱ و ۲ بهمن ماه ماه ۱۳۹۴

ثبت نام دوره جدید آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS با […]
error: Content is protected !!