تولید برق از ترافیک و عبور و مرور اتومبیل ها
01/11/2015
میز هوشمندی که بدون هیچگونه دخالت دست به راحتی بلند می شود
15/11/2015

ثبت نام برای دوره کاربردی هوشمندسازی ساختمان  برای دوره جدید آغاز شد. با تکمیل ظرفیت دوره قبلی در حال حاضر ثبت نام برای کلاس های مورخ ۲۶ و ۲۷ ام آذر ماه انجام می پذیرد. لازم به ذکر است ظرفیت کلاس محدود بوده و الویت با کسانی است که زودتر ثبت نام خود را قطعی می نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر برای نحوه ثبت نام با ما تماس بگیرید

آموزش خانه هوشمند نتالتک