smart home knx training
شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۵
۲۸/۰۶/۱۳۹۵

کلاس آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS با پروتکل KNX

دوره آموزش کاربردی هوشمند سازی ساختمان BMS با محوریت پروتکل KNX با حضور نمایندگانی از شرکت های مهندسان خاتم پرداز (تهران)- فرزین الکتریک (کرمان)- مهاب الکتریک (زنجان)- آتش رخ جم (اهواز)- ابتکار تلاش پایدار (اهواز)- دکوراسیون افرا (تهران) در محل خانه هوشمند نتالتک برگزار گردید.