دوره آموزش کاربردی هوشمند سازی ساختمان BMS با محوریت پروتکل KNX با حضور نمایندگانی از شرکت های مهندسان خاتم پرداز (تهران)- فرزین الکتریک (کرمان)- مهاب الکتریک (زنجان)- آتش رخ جم (اهواز)- ابتکار تلاش پایدار (اهواز)- دکوراسیون افرا (تهران) در محل خانه هوشمند نتالتک برگزار گردید.

 

 

error: Content is protected !!