در حال حاضر شما می توانید برای دوره فشرده و ویژه هوشمندسازی ساختمان با محوریت ۳ پروتکل خانه هوشمند KNX, PLCBus و X10 که در روزهای چهارشنبه ۸ ام و  پنج شنبه ۹ ام بهمن ماه برگزار می گردد ثبت نام نمائید.جزئیات بیشتر در خصوص سر فصل های دوره ساختمان هوشمند

error: Content is protected !!