smart home knx training
شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۵
۲۸/۰۶/۱۳۹۵

پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره های آموزشی هوشمندسازی ساختمان در مرداد ۱۳۹۵ هم اکنون ثبت نام برای دوره بعدی  دوره بعدی ۱۱و ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ آغاز شده است. با توجه به محدودیت ظرفیت دوره ها اولویت با متقاضیانی است که سریعتر ثبت نام خود را قطعی نمایند. این دوره مناسب تمام کسانی است که تمایل دارند به سرعت وارد بازارکار هوشمندسازی ساختمان BMS شوند.

سرفصل های دوره آموزش کاربردی هوشمند سازی ساختمان بر روی وب سایت موجود می باشد