knx smart home bms training
شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۱۰ و ۱۱ تیر ۱۳۹۵
14/06/2016
برگزاری موفق دوره های آموزش هوشمندسازی ساختمان (گزارش تصویری ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵)
17/09/2016
نمایش همه

پس از برگزاری موفقیت آمیز دوره های آموزشی هوشمندسازی ساختمان در مرداد ۱۳۹۵ هم اکنون ثبت نام برای دوره بعدی  دوره بعدی ۱۱و ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ آغاز شده است. با توجه به محدودیت ظرفیت دوره ها اولویت با متقاضیانی است که سریعتر ثبت نام خود را قطعی نمایند. این دوره مناسب تمام کسانی است که تمایل دارند به سرعت وارد بازارکار هوشمندسازی ساختمان BMS شوند.

سرفصل های دوره آموزش کاربردی هوشمند سازی ساختمان بر روی وب سایت موجود می باشد