smart home knx training
شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۵
۲۸/۰۶/۱۳۹۵

ثبت نام دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX مورخ ۲۰ و ۲۱ ام اسفند ماه ۱۳۹۴ انجام گرفت و ظرفیت این دوره تکمیل شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

آموزش خانه هوشمند نتالتک