برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان مورخ ۱۹ و ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۵
۲۳/۰۱/۱۳۹۵
برگزاری موفقیت آمیز دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان مورخ ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۱۲/۰۲/۱۳۹۵

دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS با محوریت پروتکل KNX مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ با حضور متخصصین برق و پیمانکاران تاسیسات ساختمان در خانه هوشمند نتالتک با موفقیت برگزار شد. این دوره بصورت تئوری و عملی و همچنین بصورت نیمه خصوصی با ظرفیت ۸ نفر برگزار گردید. لازم به ذکر است هم اکنون ثبت نام برای دوره بعدی آغاز شده است.