۲۵/۰۸/۱۳۹۵

شروع ثبت نام دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل […]
۱۲/۰۸/۱۳۹۵

شروع ثبت نام دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان ۲۷ و ۲۸ آبان ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل […]
۲۰/۰۷/۱۳۹۵

شروع ثبت نام دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان ۱۳ و ۱۴ آبان ۱۳۹۵

نظر به استقبال داوطلبان محترم ظرفیت آخرین دوره آموزش هوشمند […]
۰۷/۰۷/۱۳۹۵
knx training learning center

شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۲۹ و ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵

در صورتیکه به دنبال واردشدن به بازارکار هوشمندسازی ساختمان هستید […]
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
smart home knx training

شروع ثبت نام دوره آموزش خانه هوشمند ۸ و ۹ مهرماه ۱۳۹۵

پس از برگزاری موفقیت آمیز ۶ دوره موفق فصل تابستان و […]