۲۶/۰۲/۱۳۹۵

ثبت نام آموزش تخصصی هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۶ و ۷ ام خرداد ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند دوره مورخ ۱۹ و ۲۰ ام […]
۱۵/۰۱/۱۳۹۵

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۲۳ و ۲۴ ام اردیبهشت ۱۳۹۵

به اطلاع می رساند دوره مورخ ۱۹ و ۲۰ ام […]
۱۰/۰۱/۱۳۹۵

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۹ و ۱۰ ام اردیبهشت ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزشی مورخ ۲۶ و ۲۷ فروردین ماه،  آماده […]
۰۸/۰۱/۱۳۹۵

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۲۶ و ۲۷ ام فروردین ۱۳۹۵

با تکمیل ظرفیت دوره آموزشی مورخ ۱۹ و ۲۰ فروردین […]
۱۰/۱۲/۱۳۹۴

ثبت نام آموزش هوشمند سازی ساختمان با پروتکل KNX دوره ۱۹ و ۲۰ ام فروردین ۱۳۹۵

به حول و قوه الهی دوره های آموزشی هوشمند سازی […]