۱۰/۰۳/۱۳۹۴

پاسخ تخصصی سوالات شما در خصوص هوشمندسازی ساختمان

۱۰/۰۳/۱۳۹۳
smart home with smart phone

خانه هوشمند در دستان شما

خانه برای هرکدام از ما امن ترین نقطه دنیاست، جایی […]
۰۱/۱۱/۱۳۹۲
smart home with google

گوگل Nest را برای خانه هوشمند آینده می سازد

زمانیکه تمامی وسایل خانگی و ابزارهای متصل به اینترنت در […]