۱۵/۰۳/۱۳۹۴

اینتل پا به عرصه خانه هوشمند گذاشت

۲۴/۰۶/۱۳۹۳
IFA2014 berlin

نمایشگاه تجهیزات هوشمند برلین ۲۰۱۴

نمایشگاه بین المللی IFA یکی از بزرگترین نمایشگاه های اروپاست […]