۲۴/۰۸/۱۳۹۴

میز هوشمندی که بدون هیچگونه دخالت دست به راحتی بلند می شود

میز هوشمند Table Air یکی از گجت های هوشمند است […]
۱۵/۰۳/۱۳۹۴

اینتل پا به عرصه خانه هوشمند گذاشت