۰۵/۱۱/۱۳۹۳
دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS و خانه هوشمند با پروتکل KNX

تکمیل ظرفیت دوره خانه هوشمند مورخ ۸ و ۹ بهمن و شروع ثبت نام دوره بعد

به اطلاع می رساند با تکمیل ظرفیت دوره هوشمندسازی ساختمان […]
error: Content is protected !!