31/05/2014
smart home with smart phone

خانه هوشمند در دستان شما

خانه برای هرکدام از ما امن ترین نقطه دنیاست، جایی […]
02/05/2014
Numi smart wc

نخستین سرویس بهداشتی هوشمند مخصوص سالمندان

یک گروه از محققان سرویس بهداشتی هوشمند مخصوص سالمندان را […]
07/10/2013

قابل توجه ساختمان سازان و انبوه سازان

آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید […]