27/05/2015

تاریخ برگزاری دوره های جدید

به اطلاع کلیه دانشجویان، متقاضیان و علاقه مندان به شرکت […]
12/10/2013
پروتکل KNX چیست

پروتکل KNX چیست؟

پروتکل KNX چیست؟ این استاندارد چه مزایایی دارد؟ در پیاده […]
12/10/2013
پروتکل های هوشمندسازی ساختمان

پروتکل های هوشمندسازی ساختمان

اگر پروژه هوشمندسازی ساختمان را به چند بخش عمده تقسیم […]
07/10/2013

قابل توجه ساختمان سازان و انبوه سازان

آیا تا به حال به این مساله فکر کرده اید […]