دوره آموزشی هوشمند سازی ساختمان BMS با محوریت پروتکل KNX مورخ ۱ و۲ بهمن ماه سال جاری با حضور متخصصین برق و پیمانکاران تاسیسات ساختمان در خانه هوشمند نتالتک با موفقیت برگزار شد. این دوره بصورت تئوری و عملی و همچنین بصورت نیمه خصوصی با ظرفیت ۷ نفر برگزار گردید. لازم به ذکر است هم اکنون ثبت نام برای دوره بعدی آغاز شده است.

error: Content is protected !!