ثبت نام دومین دوره آموزش هوشمندسازی ساختمان در سال ۹۴
۲۶/۰۱/۱۳۹۴
راه اندازی دوره های آموزش مجازی و راه دور خانه هوشمند برای اولین بار در ایران
۰۵/۰۳/۱۳۹۴