کد دوره: CL01-D

آموزش حضوری اصول سیم کشی ساختمان

لیست دوره های آموزش خانه هوشمند

کد دوره: ON01-D

آموزش الکترونیکی اصول سیم کشی ساختمان (روزانه)

کد دوره: ON01-N

آموزش الکترونیکی اصول سیم کشی ساختمان (شبانه)

کد دوره: CL07-D

آموزش هوشمندسازی ساختمان بصورت بی سیم با پروتکل Zigbee